درباره ما

وکیل نجمه نریمانی

خانم نجمه نریمانی وکیل پایه یک دادگستری از سال ۱۳۹۴تا کنون می باشند

ایشان دارای مدرک
کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه دولتی قم هستند

از جمله سوابق ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد.:

وکیل باغ گیاه شناسی اصفهان از سال ۱۳۹۷الی ۱۳۹۹

تجربه بیش از صدها پرونده موفق در زمینه کمسیون ماده۱۰۰و ۹۹ شهرداری. ها

 وکیل پرونده های محیط زیست و جهاد کشاورزی

وکیل. بانک پاسارگارد از سال ۱۴۰۰ تا۱۴۰۱

وکیل سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۶تا۹۷

همکاری با موسسات معتبر حقوقی اصفهان

تخصص ایشان در وکالت و مشاوره دعاوی ملکی خانواده ثبتی تجاری می باشد

از دیگر فعالیت های ایشان
تنظیم قراردادهای حقوقی و تجاری

امور مهاجرت به قبرس ترکیه می باشند..

همچنین ایشان وکیل تخصصی دعاوی ملکی و خانواده در موسسات حقوقی شهر اصفهان می باشند

  • مشاوره حقوقی
  • تنظیم اوراق قضایی
  • وصول مطالبات
  • مشاوره کیفری
  • مشاوره خانوادگی
  • مشاوره ملکی