آدرس کلانتری های اصفهان

کلانتری ۱۱

آدرس: اصفهان خیابان ابوذر

تلفن: ۲۳۶۴۱۲۲-۰۳۱

کلانتری۱۲

آدرس: اصفهان میدان جمهوری

تلفن: ۳۳۷۹۱۶۹-۰۳۱

کلانتری ۱۳

آدرس: اصفهان خیابان ولی عصر

تلفن ۲۲۵۸۵۸۴-۰۳۱

کلانتری ۱۴

آدرس: اصفهان خیابان سیدعلیخان

تلفن: ۲۲۱۷۹۷۹-۰۳۱

کلانتری ۱۵

آدرس: اصفهان خیابان امیر حمزه

تلفن: ۷۷۵۶۵۰۱-۰۳۱

کلانتری ۱۶

آدرس: اصفهان خیابان فیض

تلفن: ۶۶۳۵۱۱۶-۰۳۱

کلانتری ۱۷

آدرس: اصفهان خیابان هفتون

تلفن: ۵۵۷۰۱۱۰-۰۳۱

کلانتری ۱۸

آدرس: اصفهان خیابان بزرگمهر

تلفن: ۲۶۷۹۲۵۵-۰۳۱

کلانتری ۱۹

آدرس: اصفهان خیابان بیسیم

تلفن: ۲۶۵۹۸۲۱-۰۳۱

کلانتری ۲۰

آدرس: اصفهان ملک شهر – خیابان مفتح

تلفن: ۴۴۲۴۲۰۰-۰۳۱

کلانتری ۲۱

آدرس: اصفهان شهرک امیریه

تلفن۷۷۵۶۵۰۱-۰۳۱:

کلانتری ۲۲

آدرس: اصفهان بهارستان

تلفن۶۸۱۲۹۰۰-۰۳۱:

کلانتری ۲۳

آدرس: اصفهان خوراسگان

تلفن: ۵۲۱۱۱۰۹-۰۳۱

کلانتری ۲۴

آدرس: اصفهان خیابان امیر کبیر

تلفن۳۸۶۴۰۴۰-۰۳۱:

کلانتری ۲۵

آدرس: اصفهان رهنان

تلفن: ۷۳۸۲۷۲۷-۰۳۱

کلانتری ۲۶

آدرس: اصفهان چهارراه عاشق اصفهانی

تلفن۵۵۱۲۰۶۵-۰۳۱:

کلانتری ۲۷

آدرس: اصفهان خیابان میرزا طاهر

تلفن: ۷۷۲۲۷۲۷-۰۳۱

کلانتری ۲۸

آدرس: اصفهان خیابان کاوه

تلفن: ۴۵۲۲۹۲۸-۰۳۱

کلانتری ۲۹

آدرس: اصفهان محمود آباد

تلفن۳۸۰۴۶۲۹-۰۳۱:

کلانتری ۳۶

آدرس: اصفهان کوچان

تلفن۳۳۲۲۵۰۰-۰۳۱

کلانتری ۳۸

آدرس: اصفهان اتوبان چمران

تلفن۴۴۷۵۰۴۰-۰۳۱:

کلانتری ۴۰

آدرس: اصفهان خیابان بابک رهنان

تلفن۳۳۷۴۰۴۰-۰۳۱:

کلانتری ۴۲

آدرس: اصفهان سپاهان شهر

تلفن۶۶۵۲۹۶۲-۰۳۱:

کلانتری ۳۴

آدرس: اصفهان دادگستری

تلفن: ۶۶۱۲۰۲۲-۰۳۱

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *